Journalistroll-listan


You walk into the room, with your pencil in you hand / You see somebody naked and you say: ”Who is that man?”
You try so hard, but you don’t understand / Just what you’ll say when you get home
Because something is happening here, but you don’t know what it is
Do you, Mister Jones?

Bob Dylan skrev (antagligen) Ballad of a Thin Man om en journalist som inte begrep hans musik och texter, men nog känns den passande även i en tid som denna, när journalistrollen befinner sig i upplösning som en följd av medieutvecklingen.

Här kommer alltså en journalistroll-lista, inspirerad av debatten med samma namn.

Och för övrigt kan man notera följande: Det är nästan lättare att hitta mediekritik på Spotify än i svenska dagstidningar.

Lyssna på låtarna i Spotify.

• Tom Paxton

• 10 cc

• Don Covay

• Adam & The Ants
• Lonnie Donegan
• Morrissey
• Pete Seeger
• Joe Jackson
• Billy Bragg


One response to “Journalistroll-listan”