Värdelösa original


Det här är en lista som du inte vill lyssna på, den innehåller nämligen värdelösa original. Men inte vilka värdelösa original som helst, utan värdelösa original av den typ som gett upphov till fantastiska covers!

Lyssna på låtarna i Spotify


One response to “Värdelösa original”